Adductoren

M. Adductor longus
– loopt vanaf ramus ruperior  van het os pubis en onderzijde van symfyse
– naar labium mediale middelste  derde deel van de linae aspera van het femur
m. adductor longus

 

 

 

 

 

 

 

M. Adductor brevis
– loopt van ramus inferior os pubis
– naar labium mediale bovenste derde deel van linae aspera
m.adductor brevis

 

 

 

 

 

 

 

M. Adductor magnus
– loopt ramus inferior os pubis, r. ossis ischii en tuber ischiadicum
– naar  labium mediale linae aspera, mediale deel van supracondylaire rand en tuberculum adductoricum

m. adductor magnus

error: niet mogelijk
Scroll naar boven